THE MEDIUM TOTE

THE MEDIUM TOTE

27 cm

34 cm

15 cm

TEKSTYLNY

2P3HTT007H02 005-BLACK/WHITE

1 290 ,-

CECHY

TEKSTYLNY

005-BLACK/WHITE

PREFW23