Reklamacja krok po kroku:

  1. Wydrukuj i wypełnij formularz reklamacyjny.
  2. W celu uzyskania adresu do wysyłki skontaktuj się z Działem Reklamacji Chiara:
    mail: reklamacje@chiara.pl
    Reklamację można złożyć również w butiku stacjonarnym, w którym dokonano zakupu. Kontakt z Działem Reklamacji nie jest wtedy konieczny.
  3. Towar powinien być dostarczony wraz z oryginałem dowodu zakupu oraz formularzem reklamacyjnym.
  4. Koszt wysyłki ponosi reklamujący.
  5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14. dni od daty otrzymania reklamowanego produktu.

Lista butików stacjonarnych dostępna jest tutaj.