Postanowienia ogólne

 

1. Właścicielem butiku internetowego chiara.pl jest firma ANYRO & CO Sp. z o. o. Sp. k., 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000546059, NIP 9512389402, REGON 360917194

2. Firma ANYRO & CO Sp. z o. o. Sp. k. działa zgodnie z kodeksem dobrych praktyk, o których mowa w Ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 r. Konsument może zapoznać się treścią ustawy klikając w link.

3. Butik internetowy chiara.pl oferuje nowe, sprawne i oryginalne towary od autoryzowanych dystrybutorów. Obowiązkiem butiku chiara.pl jest dostarczenie Klientowi towaru wolnego od wad.

4. Wszystkie ceny w butiku chiara.pl wyrażone są w polskim złotym i zawierają podatek VAT.

5. Obsługa butiku internetowego kontaktuje się z Klientem za pośrednictwem adresu e-mail lub drogą telefoniczną. Klient ma dodatkowo możliwość kontaktu za pomocą formularza kontaktowego.

 

Dane kontaktowe butiku internetowego chiara.pl

 

email - butik@chiara.pl

telefon - 22 46 45 900

 

Zamówienia

 

1. Zamówienia w butiku internetowym chiara.pl można składać 24 h na dobę.

2. Złożone zamówienia w sobotę, niedzielę oraz święta zostaną rozpatrzone następnego dnia roboczego.

3. Cechy produktów (opis produktu, funkcje) umieszczone są na karcie produktu. Klient może się z nimi zapoznać przed dokonaniem zamówienia.

4. Dokonując zakupów w butiku internetowym chiara.pl, klient wyraża zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.

5. Butik internetowy chiara.pl akceptuje formy płatności, tj. e-przelew, karta kredytowa, pay pal, pobranie.

6. Zamówienie z formą płatności "e-przelew", "karta kredytowa", "pay pal", "pobranie" pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

7. Butik internetowy chiara.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwość, tzn. z niepełnymi danymi, brakiem adresu e-mail, błędnym numerem telefonu lub błędnym adresem e-mail.

8. W przypadku, gdy realizacja zamówienia bądź jego części, nie będzie możliwa, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i ustalone zostaną wspólnie dalsze działania, tj.: zaproponowanie zakupu podobnych produktów, wydłużenie czasu oczekiwania, częściowa realizacja lub w ostateczności anulowanie zamówienia.

9. Produkty objęte wyprzedażą (przecena min. -20%) stanowią końcówki kolekcji, nadwyżki magazynowe lub pochodzą z ekspozycji, mogą być dostępne tylko w ograniczonych ilościach i posiadać delikatne wady.

10. Realizacja zamówionych produktów jest od poniedziałku do soboty na terenie całej Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Możliwy jest także odbiór osobisty w jednym z wybranych butików CHIARA. Chiara.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki w przypadku błędnego bądź niepełnego podania adresu przez Klienta.

11. Przewidywany czas dostawy zamówionego towaru wynosi 1 dzień roboczy. W okresie świątecznym (18-24 grudnia) czas realizacji zamówień może ulec wydłużeniu do 5 dni roboczych.

12. Podczas odbioru paczki, w przypadku widocznych śladów jej uszkodzenia lub naruszenia folii firmowych, należy sporządzić protokół z uwagami dotyczącymi stanu przesyłki.

 

Rezerwacja produktu

 

1. Za pośrednictwem butiku internetowego chiara.pl klient ma możliwość rezerwacji wybranego produktu w butiku stacjonarnym. Aby dokonać rezerwacji należy wybrać formę w koszyku odbiór "w butiku" oraz opcję płatności "w butiku". Jeden Klient może zarezerwować maksymalnie 2 produkty.

2. Zarezerwowany produkt nie obliguje do jego zakupu. Taka rezerwacja zostanie anulowana bez ponoszenia przez Klienta jakichkolwiek kosztów.

3. Zarezerwowany towar wysyłany jest maksymalnie do 3 dni roboczych (w zależności od dostępności produktu). Przewidywany czas dostawy zarezerwowanego towaru wynosi 1 dzień roboczy. W dniach 18-24 grudnia czas realizacji rezerwacji może ulec wydłużeniu, nie więcej niż do 5 dni roboczych.

4. Nieodebrana rezerwacja zostanie anulowana po upływie 7 dni od momentu potwierdzenia możliwości jej odbioru.

5. Rezerwacja produktu nie stanowi zawarcia żadnej umowy na odległość.

6. Rezerwacja nie podlega zwrotowi do 30 dni. Towar można zwrócić w ciągu 1 dnia lub wymienić w ciągu 7 dni na produkt w tej samej cenie bądź droższy.

 

Gwarancja

 

1. Wszystkie produkty dostępne na naszej stronie chiara.pl objęte są gwarancją producenta.

2. Naprawy gwarancyjne realizowane są przez serwisy producentów, zgodnie z informacjami zawartymi w karcie gwarancyjnej. Zgodnie z art. 577 KC gwarancja producenta nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego, wynikających z przepisów rękojmi, za wady rzeczy sprzedanej.

 

Odstąpienie od umowy

 

1. Towar zakupiony w butiku internetowym chiara.pl może zostać zwrócony w ciągu 30 dni od daty doręczenia przesyłki, nie dotyczy rezerwacji (odbiór i płatność w butiku). W takim przypadku zwrot możliwy jest do końca następnego dnia, a wymiana przez 7 dni od daty zakupu. Każdy zwrot towaru musi zostać indywidualnie uzgodniony z Działem Obsługi Klienta. Koszty odesłania towaru pokrywa sprzedający.

2. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania oraz musi zostać zwrócony w fabrycznym, nieuszkodzonym opakowaniu wraz z dokumentem zakupu.

3. Powyższy pkt.1 nie ogranicza prawa ustawowego. Zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 24 czerwca 2014 r. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust.2 i art. 35.

4. Oświadczenie o odstąpieniu (wzór) powinno zostać wysłane na adres ANYRO & CO Sp. z o. o. Sp. k., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa. W przypadku odstąpienia od umowy jest ona uznana za niezawartą. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar należy zwrócić na adres ustalony z Działem Obsługi Klienta.

5. Koszty odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub wymiany towaru ponosi chiara.pl.

6. Zwroty wysłane bez konsultacji z Działem Obsługi Klienta na koszt chiara.pl nie będą przyjmowane.

7. Płatności dokonywane przez Klienta zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

Reklamacje

 

1. W przypadku reklamacji odnośnie wad jakościowych, ilościowych lub merytorycznych Klient zobowiązany jest do kontaktu z Działem Obsługi Klienta butiku chiara.pl.

2. Reklamacje można składać bezpośrednio u sprzedawcy pod adresem podanym w niniejszym regulaminie "Postanowienia ogólne" pkt. 1. lub w dowolnym butiku Chiara. Lista butików stacjonarnych dostępna jest tutaj

3. Procedura rozpatrywania reklamacji dostępna jest tutaj

4. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 

Ochrona danych osobowych

 

1. Klient dokonując zamówienia w butiku internetowym chiara.pl wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez ANYRO & CO Sp. z o. o. Sp. k. danych osobowych, podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży.

2. Użytkownik butiku, niezależnie od możliwości złożenia zamówienia, posiada możliwość zapisania się na wysyłany drogą e-mailową, Newsletter, zawierający informacje marketingowe. Zapisanie się na Newsletter jest całkowicie dobrowolne i nie jest powiązane ze zgodą na jakąkolwiek inną interakcję butiku z użytkownikiem, w szczególności z zawarciem umowy.

3. Użytkownik butiku chiara.pl wyrażając zgodę na zapisanie się do newslettera, tym samym wyraża zgodę na wykorzystywanie jego adresu e-mail w celach marketingowych (otrzymywanie informacji o ofercie, nowościach i promocjach, reklam itp.) przez ANYRO & CO Sp. z o. o. Sp. k.

4. Dane osobowe umieszczone w bazie danych butiku są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, w szczególności danych udostępnianych jednorazowo i doraźnie przewoźnikom w celu dostarczenia zamówionej przesyłki lub operatorom płatności w celu obsługi płatności dla konkretnego zamówienia. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem innym podmiotom, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).