Postanowienia ogólne

 

1. Właścicielem butiku internetowego chiara.pl jest firma P.H.U. Jubiler Sp. z o.o., 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000050320, NIP 526-10-32-125, REGON 010862745.

2. Firma P.H.U. Jubiler Sp. z o.o. działa zgodnie z kodeksem dobrych praktyk o którym mowa w Ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 r. Konsument może zapoznać się treścią ustawy klikając w link.

3. Butik internetowy chiara.pl oferuje nowe, sprawne i oryginalne towary od autoryzowanych dystrybutorów. Obowiązkiem butiku chiara.pl jest dostarczenie Klientowi towaru wolnego od wad.

4. Wszystkie ceny w butiku chiara.pl wyrażone są w polskim złotym i zawierają podatek VAT.

5. Obsługa butiku internetowego kontaktuje się z Klientem za pośrednictwem adresu e-mail lub drogą telefoniczną. Klient ma dodatkowo możliwość kontaktu za pomocą formularza kontaktowego.

 

Dane kontaktowe butiku internetowego chiara.pl

 

email - butik@chiara.pl

telefon - 22 46 45 900

 

Zamówienia

 

1. Zamówienia w butiku internetowym chiara.pl można składać 24h na dobę.

2. Złożone zamówienia w sobotę, niedzielę oraz święta zostaną rozpatrzone następnego dnia roboczego.

3. Cechy produktów (opis produktu, funkcje) umieszczone są na karcie produktu. Klient może się z nimi zapoznać przed dokonaniem zamówienia.

4. Dokonując zakupów w butiku internetowym chiara.pl, klient wyraża zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.

5. Butik internetowy chiara.pl akceptuje formy płatności, tj. e-przelew, karta kredytowa, pay pal, pobranie.

6. Zamówienie z formą płatności "e-przelew", "karta kredytowa", "pay pal", "pobranie" pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

7. Butik internetowy chiara.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwość, tzn. z niepełnymi danymi, brakiem adresu e-mail, błędnym numerem telefonu lub błędnym adresem e-mail.

8. W przypadku, gdy realizacja zamówienia bądź jego części, nie będzie możliwa, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i ustalone zostaną wspólnie dalsze działania, tj.: zaproponowanie zakupu podobnych produktów, wydłużenie czasu oczekiwania, częściowa realizacja lub w ostateczności anulowanie zamówienia.

9. Produkty objęte wyprzedażą (przecena min. -20%) stanowią końcówki kolekcji, nadwyżki magazynowe lub pochodzą z ekspozycji, mogą być dostępne tylko w ograniczonych ilościach i posiadać delikatne wady.

10. Realizacja zamówionych produktów jest od poniedziałku do soboty na terenie całej Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Możliwy jest także odbiór osobisty w jednym z wybranych butików CHIARA. Chiara.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki w przypadku błędnego bądź niepełnego podania adresu przez Klienta.

11. Przewidywany czas dostawy zamówionego towaru wynosi 1 dzień roboczy. W okresie świątecznym (18-24 grudnia) czas realizacji zamówień może ulec wydłużeniu do 5 dni roboczych.

12. Podczas odbioru paczki, w przypadku widocznych śladów jej uszkodzenia lub naruszenia folii firmowych, należy sporządzić protokół z uwagami dotyczącymi stanu przesyłki.

 

Rezerwacja produktu

 

1. Za pośrednictwem butiku internetowego chiara.pl klient ma możliwość rezerwacji wybranego produktu w butiku stacjonarnym. Aby dokonać rezerwacji należy wybrać formę w koszyku odbiór "w butiku" oraz opcję płatności "w butiku". Jeden Klient może zarezerwować maksymalnie 2 produkty.

2. Zarezerwowany produkt nie obliguje do jego zakupu. Taka rezerwacja zostanie anulowana bez ponoszenia przez Klienta jakichkolwiek kosztów.

3. Zarezerwowany towar wysyłany jest maksymalnie do 3 dni roboczych (w zależności od dostępności produktu). Przewidywany czas dostawy zarezerwowanego towaru wynosi 1 dzień roboczy. W dniach 18-24 grudnia czas realizacji rezerwacji może ulec wydłużeniu, nie więcej niż do 5 dni roboczych.

4. Nieodebrana rezerwacja zostanie anulowana po upływie 7 dni od momentu potwierdzenia możliwości jej odbioru.

5. Rezerwacja produktu nie stanowi zawarcia żadnej umowy na odległość.

6. Rezerwacja nie podlega zwrotowi do 30 dni. Towar można zwrócić w ciągu 1 dnia lub wymienić w ciągu 7 dni na produkt w tej samej cenie bądź droższy.

 

Odstąpienie od umowy

 

1. Towar zakupiony w butiku internetowym chiara.pl może zostać zwrócony w ciągu 30 dni od daty doręczenia przesyłki, nie dotyczy rezerwacji (odbiór i płatność w butiku). W takim przypadku zwrot możliwy jest do końca następnego dnia, a wymiana przez 7 dni od daty zakupu. Każdy zwrot towaru musi zostać indywidualnie uzgodniony z Działem Obsługi Klienta. Koszty odesłania towaru pokrywa sprzedający.

2. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania oraz musi zostać zwrócony w fabrycznym, nieuszkodzonym opakowaniu wraz z dokumentem zakupu.

3. Powyższy pkt.1 nie ogranicza prawa ustawowego. Zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 24 czerwca 2014 r. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust.2 i art. 35.

4. Oświadczenie o odstąpieniu (wzór) powinno zostać wysłane na adres PHU Jubiler Sp. z o.o., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa. W przypadku odstąpienia od umowy jest ona uznana za niezawartą. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar należy zwrócić na adres ustalony z Działem Obsługi Klienta.

5. Koszty odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub wymiany towaru ponosi chiara.pl.

6. Zwroty wysłane bez konsultacji z Działem Obsługi Klienta na koszt chiara.pl nie będą przyjmowane.

7. Płatności dokonywane przez Klienta zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8. Zwrot należności zostanie wykonany zgodnie z formą płatności, jaką dokonano zapłaty za zamówienie.

 

Reklamacje

 

1. W przypadku reklamacji odnośnie wad jakościowych, ilościowych lub merytorycznych Klient zobowiązany jest do kontaktu z Działem Reklamacji butiku chiara.pl.

2. Reklamacje można składać bezpośrednio u sprzedawcy pod adresem podanym w niniejszym regulaminie "Postanowienia ogólne" pkt. 1. lub w dowolnym butiku Chiara. Lista butików stacjonarnych dostępna jest tutaj

3. Procedura rozpatrywania reklamacji dostępna jest tutaj

4. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Jubiler” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000050320, NIP: 5261032125, REGON: 010862745.
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) i innymi powszechnie obwiązującymi przepisami.
 3. Dane pozyskane przez Administratora w trakcie składania zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży przetwarzane są w związku z (cele przetwarzania):

- koniecznością realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
- koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

 1. W przypadku rozpoczęcia subskrypcji newslettera dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w związku z wysyłaniem informacji handlowej w postaci newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 2. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w celu zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej wymagane do złożenia zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży i jej prawidłowej realizacji.
 4. Dane osobowe Klienta mogą być przekazane, w zależności od wybranego sposobu dostawy zamówienia i sposobu zapłaty, wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu realizacji dostawy, a także podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, podmiotom świadczącym usługi hostingowe/serwera i podmiotom z branży informatycznej utrzymującym sklep internetowy.
 5. W przypadku wybrania przez Klienta formy płatności "raty Santander" jego dane osobowe zostaną przekazane Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-611), ul. Strzegomska 42c, KRS: 0000040562.
 6. Klient może wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych serwisowi opineo.pl (Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-381), ul. Curie-Skłodowskiej 12, KRS: 0000357466, NIP: 897-176-26-04, Regon: 021269036), serwisowi ceneo.pl (Ceneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, KRS: 0000493884, w celu umożliwienia wyrażenia opinii na temat działania butiku internetowego chiara.pl i jakości obsługi.
 7. Dane osobowe są przechowywane przez okres obowiązywania umowy (subskrypcja newslettera) oraz przez okres niezbędny do: (1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, (2) posprzedażowej obsługi Klienta (rozpatrywanie reklamacji), (3) wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych). Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych i innych celów niż wymienione powyżej przetwarzane będą do chwili cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na ich przetwarzanie w tym celu lub do chwili wniesienia sprzeciwu.
 8. W przypadku, gdyby Administrator planował dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje o tym innym celu oraz udzieli wszelkich innych stosownych informacji.
 9. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia. Klientowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.”

 

Postanowienia końcowe

 1. Do złożenia zamówienia w butiku internetowym chiara.pl niezbędne jest wyrażenie zgody na zapisy niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach związanych z realizacją zamówienia Klient może kontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: e-mail: butik@chiara.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 22 46 45 900.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).
 4. Wszelkie publikowane na stronie znaki towarowe oraz nazwy używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawowitych właścicieli.
 5. Spory wynikające z umów zawartych zgodnie z niniejszym Regulaminem z Klientem nie będącym konsumentem rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania. Do zamówień złożonych przed wejściem zmiany w życie zastosowanie mają zapisy poprzedniego regulaminu.
 7. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Pozasądowe rozstrzyganie sporów przez internet pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami umożliwia europejska platforma ODR dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 23.05.2018 r.”